FENIKS

Usługi pogrzebowe Janusz Majda

Poradnik

 

Jeżeli zgon bliskiej osoby nastąpił w domu:

Lekarz pogotowia( numery alarmowe 999 oraz 112) po stwierdzeniu zgonu wydaje kartę informacyjną, na podstawie której lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu.

Jeżeli zmarły nie posiadał lekarza rodzinnego, obowiązkiem lekarza pogotowia jest wystawienie karty zgonu na miejscu.

Mając kartę zgonu, możemy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przetransportuje ciało do chłodni, a następnie zajmie się organizacją pochówku.

Karta zgonu jest również dokumentem umożliwiającym uzyskanie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Jeżeli zgon bliskiej osoby nastąpił w szpitalu:

W szpitalu kartę zgonu wydaje lekarz prowadzący.

 

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych:

 1. Ciało, może zostać przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. W tym przypadku zostanie wykonana autopsja. Rodzina zmarłego występuje do Prokuratury z wnioskiem o pozwolenie na wydanie ciała, kartę zgonu wystawia Zakład Medycyny Sądowej.
 2. Jeśli odstąpiono od czynności śledczych (odstąpiono od wykonania autopsji), karta zgonu wystawiana jest przez lekarza rodzinnego na podstawie karty informacyjnej lub wystawiana na miejscu przez lekarza pogotowia ratunkowego, jeśli zmarły lekarza rodzinnego nie posiadał.

 

Wydawanie AKTU ZGONU w Urzędzie Stanu Cywilnego:

Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, skorzystaj z Znajdź Urząd Stanu Cywilnego.

Następnie musisz przygotować następujące dokumenty:

 • dowód osobisty oraz paszport zmarłego, lub oświadczenie w przypadku ich braku
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej
 • dowód osobisty współmałżonka, (jeśli dotyczy)
 • karta zgonu

 

Pozostałe uwagi:

Zgłoszenie o zgonie należy dokonać najpóźniej w 3 dniu od jego nastania, jeżeli powstał wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno mieć miejsce w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • Małżonek lub dzieci zmarłego.
 • Najbliżsi krewni lub powinowaci.
 • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
 • Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.
 • Administrator domu, w którym nastąpił zgon.